Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Twoich danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju Anna Krzempek z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach ul Michałowicza 16, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6521673443,  W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: centrum.eir@gmail.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– prowadzenia procesów rekrutacyjnych na szkolenia.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: centrum.eir@gmail.com. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centrum Edukacji i Rozwoju Anna Krzempek w ramach zawieranych z Tobą umów.

CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy