Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

50zł
W tym momencie to szkolenie nie ma wyznaczonego terminu. Jesteś zainteresowana/y jego organizacją – skontaktuj się z nami.

POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA ŻYCIE DZIECI

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców chcących pogłębić swoją wiedzę na temat swojej postawy wobec dziecka i tego, jaki ma to wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej i codziennym życiu.

Podczas szkolenia rodzice będą mieli okazję:

  -  „zobaczyć swoje zachowania” oczami dziecka

  -  zdiagnozować swój styl wychowawczy

  - uświadomić sobie różnice pomiędzy odrzucają, unikającą, nadmiernie wymagającą, nadmiernie chroniącą oraz kochającą postawą wobec dziecka

- dowiedzieć się jak niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecięcych wynikających z niewłaściwej postawy wobec dziecka może wpłynąć na jego życie i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, w pracy, a nawet w przyszłych związkach

- poznać cztery niezbędne zasady wychowania, które pozwolą na wychowanie otwartego, samodzielnego, pewnego siebie i szczęśliwego dziecka.

Warsztaty oparte są o prezentację multimedialną, mini-wykład oraz autoanalizę własnych zachowań w kontekście charakterystyki poszczególnych postaw wobec dzieci.

Trenerka: mgr Magdalena Matusiak- Mertens 

Zdjęcia:


CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy