Trwają zapisy na zajęcia dla dzieci!

Rezerwacja "Kreatywna terapia logopedyczna, czyli tworzenie własnego warsztatu pracy"

Informacje obowiązkowe
Imię
Nazwisko
Telefon
E-mail
Pola obowiązkowe dla studentów:
Nazwa uczelni i kierunek
Pola obowiązkowe dla nauczycieli:
Stopień awansu zawodowego
Dane do faktury
Nazwa firmy/instytucji
Adres
NIP:
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych, w tym odwołania, zmiany terminu lub miejsca kursu, o zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie w możliwie jak najszybszym czasie.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.
Niniejszym w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji i Rozwoju moich danych osobowych w celach edukacyjno‑szkoleniowych i informacyjnych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Ponadto oświadczam, że znane jest mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Centrum Edukacji i Rozwoju w Czechowicach- Dziedzicach zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania materiałami wypracowanymi w trakcie trwania kursu.
Akceptuję
Zapoznałem/łam się z regulaminem zajęć
210 zł


Regulamin:
Data: 16 listopad 2019
Liczba wolnych miejsc: 6

Opis:

PROGRAM: 

I. Tematyczne planowanie terapii logopedycznej.

II. Pomoce logopedyczne"

a. Tworzone własnoręcznie.

b. Tworzone przy użyciu komputera.

III. Instruktaż tworzenia pomocy logopedycznych w dostępnych programach komputerowych.

IV. Część warsztatowa,

 

Dzięki szkoleniu nauczysz się jak:

- planować terapię logopedyczną dla wszystkich swoich pacjentów,

- tworzyć pomoce logopedyczne tanio i własnoręcznie,

- tworzyć pomoce logopedyczne przy użyciu programów komputerowych,

- dostosowywać uniwersalne pomoce do szerokiego grona pacjentów.

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje: imienne zaświadczanie oraz dostęp do autorskich pomocy logopedycznych LOGOhelp,

 

Prowadząca: mgr Sylwia Matuszny - logopeda i glottodydaktyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, od 10 lat pracujący z dziećmi. Założycielka gabinetu logopedycznego LOGOhelp oraz twórczyni wielu pomocy logopedycznych.


Lokalizacja: Centrum Edukacji i Rozwoju, Czechowice- Dziedzice

Czechowice- Dziedzice
Gimnazjum Publiczne nr 1, ul. Polna 33

CEIR ambasadorem ogólnopolskich kampanii

Dobry Rodzic Dobry Start Zły Dotyk Słowa ranią na całe życie Dzieciństwo bez przemocy